Hình ảnh thực tế

DỰ ÁN HOÀN THÀNH

  • Tên dự án: Nhà hát Bến Thành
  • Vị trí dự án: 6 Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH QC Bảo Châu
  • Tổng diện ích: 400m
  • Tổng vốn đầu tư: 500 triệu đồng
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH QC Bảo Châu
  • Tổng số tầng lắp đặt: 4

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nhà hát Bến Thành là một nhà hát thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà hát được xây dựng nhằm phục vụ cho hoạt động biểu diễn đáp ứng yêu cầu của một trung tâm văn hóa cấp quận. Dù sau này được người Nhật tài trợ nâng cấp hệ thống kỹ thuật âm thanh nhưng nhà hát này vẫn ở mô hình là rạp hát nhỏ.

Đây là nơi diễn ra các sự kiện âm nhạc và sân khấu quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nhà hát lớn của thành phố, các nhà hát kia là Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Table of Contents