Led Trang trí CONINCO

Hình ảnh thực tế

DỰ ÁN CONINCO

  • Tên dự án: CONINCO TOWER
  • Tư vấn thiết kế thi công: Công ty TNHH QC Bảo Châu
  • Tổng diện ích: 800m
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH QC Bảo Châu

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Led walllight DMX

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Table of Contents