Led Trang trí TOÀ NHÀ PV BANK

Hình ảnh thực tế

DỰ ÁN THAM KHẢO

  • Tên dự án: Led Trang trí TOÀ NHÀ PV BANK
  • Tư vấn thiết kế thi công: Công ty TNHH QC Bảo Châu
  • Tổng diện ích: 700m
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH QC Bảo Châu

TỔNG QUAN DỰ ÁN

LED THANH BAR FULLCOLOR

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Table of Contents